مقالات ترجمه شده

مقاله رگرسیون با ترجمه

دانلود مقاله رگرسیون با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات رگرسیون با ترجمه ، مقالات رگرسیون با ترجمه ، دانلود مقاله بیس رگرسیون ، دانلود ترجمه مقالات رگرسیون ، دانلود مقاله ISI رگرسیون ، ترجمه مقاله رگرسیون ، مقالات isi رگرسیون با ترجمه و گرایش های رشته رگرسیون را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The Treasury Bill Rate, the Great Recession, and Neural Networks Estimates ofReal Business Sales

2014
1305
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Determining the value of the port transport waters: Based on improved TOPSIS model by multiple regression weighting

2015
1324
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Characterization of fructan extracted from Eremurus spectabilis tubers: a comparative study on different technical conditions

2015
1438
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Personality profile of adult ADHD: The alternative five factor model

2012
1447
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Individual difference predictors of creativity in Art and Science students

2011
1459
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Adaptive discriminant learning for face recognition

2013
1500
word
29
رایگان

عنوان لاتین

The Impact of Experiential Marketing and Customer Satisfaction on Customer Commitment in the World of Social Networks

2013
1540
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Applying data mining and Computer Vision Techniques to MRI to estimate quality traits in Iberian hams

2014
1549
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI