مقالات ترجمه شده

تعیین ارزش آب های بنادر ترابری: بر اساس مدل اصلاح شده‌ ی رگرسیون چندگانه وزن‌ دهی TOPSIS

عنوان فارسی

تعیین ارزش آب های بنادر ترابری: بر اساس مدل اصلاح شده‌ ی رگرسیون چندگانه وزن‌ دهی TOPSIS


عنوان لاتین

Determining the value of the port transport waters: Based on improved TOPSIS model by multiple regression weighting

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1324
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Ocean & Coastal Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تعیین ارزش منطقه دریایی مورد استفاده برای بنادر ترابری شامل توزیع منافع اقتصادی بین دولت چین و کاربران مناطق دریایی است. این مقاله سیستم شاخص ارزیابی برای ارزش بنادر ترابری مناطق دریایی را ارائه می دهد. این سیستم اولین گونه از نوع خود است که به معرفی روش رگرسیون چندگانه وزن‌ دهی TOPSIS (تکنیک ترتیب بندی اولویت ها بسته به شباهت آنها به راه حل ایده آل) می پردازد. همچنین مقاله به مطالعه ارزش یک بندر ترابری منطقه دریایی می پردازد. این روش در تعیین و محاسبه ارزش بنادر ترابری مناطق دریایی در شهرستان های ساحلی (شهرستانها، منطقه) در استان ژجیانگ اعمال شده است. نتایج نشان می دهد که نفوذ و تاثیر عوامل مختلف به طور قابل توجهی در ارزش منطقه دریایی موثر هستند. این عوامل دارای سطح نفوذ متفاوت اند. ارزش و درجه منطقه دریایی برای بنادر ترابری به کیفیت منطقه دریایی بسیار مرتبط است. روش رگرسیون چندگانه وزن دهی TOPSIS دارای مزایای برتری است. با توجه به سازگاری روش ارزیابی آن و دقت نتایج حاصل از ارزیابی، با نتایج محاسبه شده، نشان دهنده‌ی رشد در سطوح مختلف در مقایسه با معیار حق کاربری منطقه دریایی است. این پژوهش نقش بسیار مهمی در این سه حوزه ایفا می کند: سیستم ارزیابی ساخت و ساز برای منابع دریایی دولت، مدیریت اقیانوس و توسعه اقیانوس توسط دولت

چکیده لاتین

The determination of the value of sea area used for port transportation involves the distribution of economic interests between the Chinese government and the users of sea areas. This paper builds an evaluation index system for the value of port transport sea areas. It is the first of its type to introduce the multiple regression weighting TOPSIS method (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) to study the value of a port transport sea area. This method was applied in the determination and calculation of the value of port transport sea areas in coastal counties (cities, districts) in Zhejiang province. The results show that various influencing and impact factors significantly affect the value of the sea area. These factors differ in their level of effect; the value and grade of the sea area for port transportation are closely linked with the order of quality relating to the sea area. The multiple regression weighting TOPSIS method has superior advantages with regard to the adaptability of its evaluation method and the accuracy of evaluation results, with calculated results showing growth at different levels compared with the criteria for the sea area use fee. This research will play a very important role in these three fields: valuation system construction for government marine resources, ocean development and ocean management by the government.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI