مقالات ترجمه شده

مقاله رگرسیون با ترجمه

دانلود مقاله رگرسیون با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات رگرسیون با ترجمه ، مقالات رگرسیون با ترجمه ، دانلود مقاله بیس رگرسیون ، دانلود ترجمه مقالات رگرسیون ، دانلود مقاله ISI رگرسیون ، ترجمه مقاله رگرسیون ، مقالات isi رگرسیون با ترجمه و گرایش های رشته رگرسیون را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Improving supervised learning for meeting summarization using sampling and regression

2010
1606
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Detecting fuzzy relationships in regression models: The case of insurer solvency surveillance in Germany

2010
1620
word
15
رایگان

عنوان لاتین

A Cross-Country Analysis of Public Debt Management Strategies

2007
1874
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Expert system supporting an early prediction of the bronchopulmonary dysplasia

2015
1925
word
21
رایگان

عنوان لاتین

The Relationship between Internet Addiction and Anxiety among students of University of Sargodha

2014
1944
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Goodness-of-fit tests for the error distribution in nonparametric regression

2010
2122
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A multivariate regression-cum-exponential estimator for population variance vector in two phase sampling

2017
2427
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI