مقالات ترجمه شده

آزمون های نیکویی برازش برای توزیع خطا در رگرسیون ناپارامتری

عنوان فارسی

آزمون های نیکویی برازش برای توزیع خطا در رگرسیون ناپارامتری


عنوان لاتین

Goodness-of-fit tests for the error distribution in nonparametric regression

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 2122
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Computational Statistics and Data Analysis
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

فرض کنید بردار تصادفی (X.Y) در مدل رگرسیونی Y=m(X)+σ(X)ε صدق می کند، که در آن m(∙) میانگین شرطی است، σ^2 (∙) واریانس شرطی است، و ε مستقل از X می باشد. متغیر همپراش X ، d بُعدی (d≥1) می باشد، پاسخ Y تک بُعدی می باشد، و m و σ توابع مجهول اما صاف هستند. آزمون های نیکویی برازش برای شکل پارامتریِ توزیع خطا تحت این مدل، بدون فرض و در نظر گرفتن هیچ شکل پارامتری برای m یا σ، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. آزمون های ارائه شده، بر اساس تفاوت بین یک برآوردگر ناپارامتری توزیع خطا و برآوردگر بدست آمده تحت فرض صفرِ مدل پارامتری هستند. خواص نمونه زیادی از آماره آزمون ارائه شده، هم چنین خواصی از برآوردگر بردار پارامتر تحت فرض صفر بدست آمده اند. در نهایت، رفتار نمونه محدود و متناهی از آمار ارائه شده و انتخاب پهنای باند برای برآورد m و σ به طور گسترده ای از طریق شبیه سازی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

چکیده لاتین

Suppose the random vector .X; Y/ satisfies the regression model Y D m.X/ C .X/", where m./ is the conditional mean, 2./ is the conditional variance, and " is independent of X. The covariate X is d-dimensional .d  1/, the response Y is one-dimensional, and m and  are unknown but smooth functions. Goodness-of-fit tests for the parametric form of the error distribution are studied under this model, without assuming any parametric form for m or . The proposed tests are based on the difference between a nonparametric estimator of the error distribution and an estimator obtained under the null hypothesis of a parametric model. The large sample properties of the proposed test statistics are obtained, as well as those of the estimator of the parameter vector under the null hypothesis. Finally, the finite sample behavior of the proposed statistics, and the selection of the bandwidths for estimating m and  are extensively studied via simulations

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI