مقالات ترجمه شده

یک برآوردگر چند متغیره با رگرسیون نمایی برای بردار واریانس جمعیت در نمونه گیری دو مرحله ای

عنوان فارسی

یک برآوردگر چند متغیره با رگرسیون نمایی برای بردار واریانس جمعیت در نمونه گیری دو مرحله ای


عنوان لاتین

A multivariate regression-cum-exponential estimator for population variance vector in two phase sampling

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2427
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Journal of King Saud University – Science
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دراین مطالعه ما یک برآوردگر چندمتغیره با رگرسیون نمایی را برای تخمین یک بردار واریانس جمعیت پیشنهاد کرده ایم. درمطالعه حاضر برآورد بردار واریانس جمعیت نامعلوم با استفاده از متغیرهای کمکی در نمونه گیری دومرحله ای و موارد مختلف موردبحث واقع شده اند. مقایسه میان تخمینگرهای موجود و برآوردگرهای چندمتغیره پیشنهادی، دومتغیره و تک متغیره با کمک داده های واقعی برای برآورد واریانس جمعیت صورت گرفته است. یک مطالعه شبیه سازی برای تخمینگر چندمتغیره بااستفاده از متغیرهای کمکی به منظور اثبات کارآیی و عملکرد این تخمینگرها نیز انجام گرفته است.

چکیده لاتین

In this study we have proposed a multivariate regression-cum-exponential type estimator for estimating a vector of population variance. In the present study, unknown population variance vector estimation has been discussed using multi-auxiliary variables in two-phase sampling and different cases have also been derived. A comparison between existing and the proposed multivariate, bivariate and univariate estimators has been prepared with the help of a real data for estimating population variance. A simulation study for multivariate estimator using multi-auxiliary variables has also been carried out to demonstrate the performance of the estimators.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI