مقالات ترجمه شده

مقاله روش شناسی با ترجمه

دانلود مقاله روش شناسی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات روش شناسی با ترجمه ، مقالات روش شناسی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس روش شناسی ، دانلود ترجمه مقالات روش شناسی ، دانلود مقاله ISI روش شناسی ، ترجمه مقاله روش شناسی ، مقالات isi روش شناسی با ترجمه و گرایش های رشته روش شناسی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Developing a scale for measuring the personality of sport teams

2012
1150
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Ready for a paradigm shift? Part 2: Introducing qualitative research methodologies and methods

2012
1159
word
13
رایگان

عنوان لاتین

The Impact of Experiential Marketing and Customer Satisfaction on Customer Commitment in the World of Social Networks

2013
1540
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Hard news, soft news, ‘general’ news: The necessity and utility of an intermediate classification

2010
1589
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Integration of queuing network and IDEF3 for business process analysis

2008
1669
word
12
رایگان

عنوان لاتین

'Triangulation' Research Method as the Tool of Social Science Research

2012
2121
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Innovation of a Technological Product with Utilizing the Target Costing Methodology

2017
2161
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI