مقالات ترجمه شده

آماده اید برای یک تغییر الگو؟ بخش 2: معرفی مطالعات متدولوژی کیفی و روشها

عنوان فارسی

آماده اید برای یک تغییر الگو؟ بخش 2: معرفی مطالعات متدولوژی کیفی و روشها


عنوان لاتین

Ready for a paradigm shift? Part 2: Introducing qualitative research methodologies and methods

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1159
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Manual Therapy
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله شماری از روشهای شناسایی مورد استفاده رایج و روشهای مطالعات کیفی را بررسی می کند، به عنوان مثال تئوری محقق، مطالعه موردی، پدیده شناسی، تشریح علمی و تحقیقات مشروح. برای هر روش شناسی تاریخچه مختصری از گسترش و متغیرهای آن به دنبال روشهای نمونه ای جمع آوری داده و آنالیز ،داده شده است. مثال هایی از مطالعات کیفی طب برای هر روش شناسی مشخص برجسته شده است. سپس روشهای جمع آوری داده مورد بحث قرار گرفته و شامل مصاحبه های فردی، گروه های متمرکز،مشاهده و آنالیز مستند می باشد. یک روش رایج مورد استفاده برای آنالیز داده، آنالیز موضوعی، بطور خلاصه توضیح داده شده است. در نهایت استراتژی های افزایش کیفیت و تحقیقات کیفی بررسی شده و با تحقیقات کمی مقایسه شده است.

چکیده لاتین

This paper explores a number of commonly used methodologies and methods in qualitative research, namely grounded theory, case study, phenomenology, ethnography and narrative research. For each methodology a brief history of its development and variants is given, followed by typical methods of data collection and analysis. Examples of manual therapy qualitative research studies are highlighted for each methodology. Data collection methods are then discussed and include individual interviews, focus groups, observation and documentary analysis. A frequently used method of data analysis, thematic analysis, is briefly explained. Finally, the strategies to enhance the quality of qualitative research is explored and compared to those of quantitative research

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI