مقالات ترجمه شده

مقاله دامپزشکی با ترجمه

دانلود مقاله دامپزشکی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات دامپزشکی با ترجمه ، مقالات دامپزشکی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس دامپزشکی ، دانلود ترجمه مقالات دامپزشکی ، دانلود مقاله ISI دامپزشکی ، ترجمه مقاله دامپزشکی ، مقالات isi دامپزشکی با ترجمه و گرایش های رشته دامپزشکی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Evaluation of Animal Genetic and Physiological Factors That Affect the Prevalence of Escherichia coli O157 in Cattle

2013
1173
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Compound of Gelatin Hydrogel Microsphere Incorporated with Platelet- Rich-Plasma and Alginate on Sole Defect in Cattle

2012
1197
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Characterisation of production, marketing and consumption patterns of farmed tilapia in the Nile Delta of Egypt

2015
1319
word
30
رایگان

عنوان لاتین

Transgenic Plant Vaccine: A Breakthrough in Immunopharmacothera-peutics

2012
2114
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Oxidative Stress and Antioxidant Status during Transition Period in Dairy Cows

2011
2566
word
12
رایگان

عنوان لاتین

SEASONAL ABUNDANCE AND INFESTATION OF DEUTONYMPHS OF UROPODA ORBICULARIS (MÜLLER, 1776) (ACARI: MESOSTIGMATA) PHORETIC ON COPROPHILOUS BEETLES (SCARABAEIDAE, GEOTRUPIDAE, APHODIIDAE, HYDROPHILIDAE, HISTERIDAE)

2011
3408
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Insight into behavior of epithelial cells of the feline conjunctiva in chronic conjunctivitis as a possible limitation in detection of Chlamydophila spp.

2014
3471
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Assessment of prevalence of hydatidosis in slaughtered Sawakny sheep in Riyadh city, Saudi Arabia

2017
3484
word
5
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI