مقالات ترجمه شده

تنش اکسیداتیو و وضعیت آنتی‌ اکسیدانی در طی دوره‌ی انتقال گاوهای شیرده

عنوان فارسی

تنش اکسیداتیو و وضعیت آنتی‌ اکسیدانی در طی دوره‌ی انتقال گاوهای شیرده


عنوان لاتین

Oxidative Stress and Antioxidant Status during Transition Period in Dairy Cows

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 2566
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالعه‌ برای 20 دام Holstein X Sahiwal اجراگردید که میانگین تولید شیر در 284±5.75 روز برابر با 2,752±113.79 بود (طی دوره ی منفرد تولید شیر که حیوانات به دو گروه ده تایی تقسیم شده بودند) و وضعیت آنتی اکسیدانی و تنش اکسیداتیو در طی دوره ی انتقال برای گاوهای شیرده مورد بررسی قرارگرفت. در این مطالعه سطح پلاسمای MDA بعنوان شاخص پیش اکسیداسیونی لیپید SOD، کاتالاز، GSH و GSHPx بعنوان آنتی-اکسیدان ها مد نظر قرارگرفت. پراکسیداسیون لیپید بطرز معنی داری (یعنی p<0.001) در گاوها ضمن دوره ی اولیه ی شیردهی نسبت به گاوهایی که بارداری پیشرفته داشتند، بالا بود. ارتباط معنی دار و مثبتی (یعنی r=+0.831، p<0.01) بین MDA و کاتالاز در گاوهایی تعیین گردید که در اوایل شیردهی اند. در این گاوها، گلوتاتیون خون بطرز معنی-داری پایین تر از گاوهایی بود که بارداری پیشرفته ای دارند. با این وجود گاوهایی که در اوایل شیردهی هستند، ارتباط منفی و غیر معنی-داری برای تمامی آنزیم های آنتی اکسیدانی با پراکسیداسیون لیپید از خود نشان دادند. در نتیجه گاوهای شیرده ظاهراً تنش اکسیداتیو بیشتری دارند و در طی اوایل شیردهی یا درست پس از زایمان دفاع آنتی اکسیدانی پایینی نسبت به گاوهایی نشان می دهند که بارداری پیشرفته ای دارند. این امر ظاهراً دلیلی برای مستعدترشدن آن ها برای ابتلا به بیماری (بعنوان مثال ورم پستان ، عفونت رحم ، باقی ماندن غشاهای جنینی در بدن و غیره) و دیگر مشکلات مطرح در سلامتی است. (واژگان کلیدی: آنزیم های آنتی اکسیداتیو، تنش اکسیداتیو، Production Diseases ، دوره ی انتقال ، گاو شیرده)

چکیده لاتین

The study was conducted on 20 Holstein X Sahiwal cross bred dairy cows, with an average milk production of 2,752±113.79 liters in 284±5.75 days during a single lactation, that were divided in to two groups of 10 animals. We investigated the oxidative stress and antioxidant status during the transition period in dairy cows. In this study, plasma level of MDA was considered as an indicator of lipid peroxidation and SOD, catalase, GSH and GSHPx as antioxidants. The lipid peroxidation was significantly (p<0.001) higher in cows during early lactation as compared to the cows in advanced pregnancy. A significant positive correlation (r = +0.831, p<0.01) was determined between MDA and catalase in early lactating cows. In early lactating cows, blood glutathione was significantly lower than in advanced pregnant cows. However, early lactating cows showed non-significant negative correlation for all antioxidant enzymes with lipid peroxidation. In conclusion, dairy cows seemed to have more oxidative stress and low antioxidant defense during early lactation or just after parturition than advanced pregnant cows, and this appears to be the reason for their increased susceptibility to production diseases (e.g. mastitis, metritis, retention of fetal membranes etc.) and other health problems. (Key Words : Antioxidative Enzymes, Oxidative Stress, Production Diseases, Transition Period, Dairy Cow)

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI