مقالات ترجمه شده

فراوانی فصلی و هجوم دئوتونمفهای (پوره های سن دوم) گونهUropoda orbicularis ، (Muller, 1776) (Acari:Mesostigmata) فورتیک در سوسک های کارپوفیلوس (Scarabaeidae، Geotrupidae، Aphodiidae، Hydrophilidae، Histeridae)

عنوان فارسی

فراوانی فصلی و هجوم دئوتونمفهای (پوره های سن دوم) گونهUropoda orbicularis ، (Muller, 1776) (Acari:Mesostigmata) فورتیک در سوسک های کارپوفیلوس (Scarabaeidae، Geotrupidae، Aphodiidae، Hydrophilidae، Histeridae)


عنوان لاتین

SEASONAL ABUNDANCE AND INFESTATION OF DEUTONYMPHS OF UROPODA ORBICULARIS (MÜLLER, 1776) (ACARI: MESOSTIGMATA) PHORETIC ON COPROPHILOUS BEETLES (SCARABAEIDAE, GEOTRUPIDAE, APHODIIDAE, HYDROPHILIDAE, HISTERIDAE)

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 3408
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله International Journal of Acarology
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

فراوانی فصلی و هجوم/آلودگی دئوتونمفهای Uropoda orbicularis (Müller,1776)، در گروه های مختلف سوسک های کارپوفیلوس (Scarabaeidae، Geotrupidae، Aphodiidae، Hydrophilidae و Histeridae) گزارش شده است. سوسک ها و مایتها با استفاده از تله های گودالی واقع شده در علفزارهای غرب لهستان جمع آوری شدند. نتایج نشان داده است که آلودگی/هجوم پوره سن دوم کنه ها در میان خانواده های سوسک متفاوت است و فصل عامل مهمی است که بر آلودگی مایت تاثیر می گذارد. بالاترین میزان آلودگی برای Scarabaeidae و پایین ترین مقدار برای Hydrophilidae ثبت شد. در اواخر ماه مه / اوایل ژوئن زمانیکه فراوانی دئوتونمف حداکثر بود، بیشترین تعداد Scarabaeidae را داشتیم که ممکن است توضیح دهد چرا آنها بیشترین تعداد دئوتونمفهای فورتیک را حمل می کنند. فصل به دلیل فراوانی سوسکها، به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم U.orbicularis را تحت تاثیر قرار میدهد. تغییرات فراوانی دئوتونمفهای فورتیک و سوسک مشابه بود. دئوتونمفهای فورتیک در اولین نمونه سوسک جمع آوری شده در اوایل فصل مشاهده شده بود اما در پاییز تعداد آنها به طور قابل توجهی کاهش یافته است، حتی اگر فراوانی حامل هنوز هم بالا بود. نتایج نشان داده است که فراوانی مایت فوریتیک و آلودگی بر روی حامل ها ممکن است تا حد زیادی تحت تاثیر فاکتورهای فصلی قرار گیرد. این واقعیت باید از طریق تعیین ترجیحات مایت نسبت به حاملان آنها مورد توجه قرار گیرد.

چکیده لاتین

Seasonal abundance and rates of infestation of deutonymphs of Uropoda orbicularis (Müller, 1776) on various groups of coprophilous beetles (Scarabaeidae, Geotrupidae, Aphodiidae, Hydrophilidae and Histeridae) are reported. Beetles and mites were collected using pitfall traps placed in a pasture situated in western Poland. The results have shown that deutonymph infestation varies among beetle families, and that season is an important factor affecting mite infestation. The highest rates of infestation were recorded for Scarabaeidae and the lowest values for Hydrophilidae. Scarabaeidae were most numerous during late May/early June when deutonymph abundance was the highest which may explain why they carried the largest numbers of phoretic deutonymphs. Season affected U. orbicularis directly as well as indirectly, due to beetle abundance. Changes in beetle and phoretic deutonymph abundances were similar. Phoretic deutonymphs were observed early in the season on the first beetle specimens collected, however during autumn their numbers decreased markedly even though abundance of carriers was still high. The results have shown that phoretic mite abundance and infestation on carriers may be influenced by seasonal factors to a high degree. This fact should be taken into account by determining mite preferences towards their carriers.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI