مقالات ترجمه شده

مقاله اکسیداسیون با ترجمه

دانلود مقاله اکسیداسیون با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اکسیداسیون با ترجمه ، مقالات اکسیداسیون با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اکسیداسیون ، دانلود ترجمه مقالات اکسیداسیون ، دانلود مقاله ISI اکسیداسیون ، ترجمه مقاله اکسیداسیون ، مقالات isi اکسیداسیون با ترجمه و گرایش های رشته اکسیداسیون را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A high sensitive voltammetric sensor for qualitative and quantitative determination of phenobarbital as an antiepileptic drug in presence of acetaminophen

2012
1491
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol at palladium-bimetallic nanocatalysts (PdSn and PdNi) supported on sulfonate-functionalised multi-walled carbon nanotubes

2013
1495
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Electro-oxidation of ethylene glycol on nanoporous Ti–Cu amorphous alloy

2011
1496
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Simultaneous voltammetric determination of acetaminophen, aspirin and caffeine using an in situ surfactant-modified multiwalled carbon

2010
1510
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Electrocatalytic measurement of methionine concentration with a carbon nanotube paste electrode modified with benzoylferrocene

2013
1547
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Direct oxidation of methionine at screen printed graphite macroelectrodes: Towards rapid sensing platforms

2011
1548
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Hazard of Runaway of Nitration Processes in Nitrocompounds Production

2010
1785
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Wear monitoring of bearing steel using electrostatic and acoustic emission techniques

2005
1898
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI