مقالات ترجمه شده

یک سنسور ولتامتری با حساسیت بالا برای تعیین کیفی و کمی فنوباربیتال به عنوان داروی ضد صرع در حضور استامینوفن

عنوان فارسی

یک سنسور ولتامتری با حساسیت بالا برای تعیین کیفی و کمی فنوباربیتال به عنوان داروی ضد صرع در حضور استامینوفن


عنوان لاتین

A high sensitive voltammetric sensor for qualitative and quantitative determination of phenobarbital as an antiepileptic drug in presence of acetaminophen

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1491
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

برای اولین بار، فعالیت کاتالیستی فنوباربیتال (PB) در حضور آستامینوفن (AC) در صفحه ی الکترود اصلاح شده مطالعه شده است که با ترکیب نانو تیوب کربن چند دیواره (MWCNT) و نانوذرات پلاتین در یک شبکه ی خمیر آماده شده است. آماده کردن این الکترود بسیار آسان بود و الکترود اصلاح شده یک مشخصه ی عالی برای اکسیداسیون الکترو کاتالیزوری استامینوفن و فنوباربیتال را نشان می دهد. با استفاده از ولتامتری پالس دیفرانسیلی (DPV)، گزینش سطح بالای AC و PB در الکترود اصلاح شده یافت می شود. جریان های پیک ولتامتری پالس دیفرانسیل AC و PB به صورت خطی با شدتشان به ترتیب در حدود 0.5 تا 100 µM و 0.4 تا 60 µM افزایش می یابد. همچنین، تعیین حدود برای AC و PB به ترتیب 0.17 µM و 0.1 µM می باشد. این روش، روشی منتخب و موفق یافته شد برای تعیین AC و PB در نمونه های ادرار و دارویی که از روش های استاندارد استفاده می کنند. این الکترود پاسخ کاتالیستی موثری را با تکرارپذیری و پایداری مناسب نشان می دهد.

چکیده لاتین

For the first time, the catalytic activity of phenobarbital (PB) in presence of acetaminophen (AC) was studied at the surface of modified electrode which prepared by incorporation of multi-walled carbon nanotube (MWCNT) and Pt-nanoparticles into a paste matrix. Preparation of this electrode was very simple and modified electrode showed an excellent character for electrocatalytic oxidization of acetaminophen and phenobarbital. Using differential pulse voltammetry (DPV), a highly selective and simultaneous determination of AC and PB has been explored at the modified electrode. Differential pulse voltammetry peak currents of AC and PB increased linearly with their concentrations at the ranges of 0.5–100 M and 0.4–60 M, respectively. Also, the detection limits for AC and PB were 0.17 M and 0.1 M, respectively. The method has been found selective and successfully implemented for the determination of AC and PB in human urine and pharmaceutical samples using standard addition method. The electrode exhibited an efficient catalytic response with good reproducibility and stability

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI