مقالات ترجمه شده

خطر فراریت فرآیندهای نیتراسیون در تولید ترکیبات نیتروژن دار

عنوان فارسی

خطر فراریت فرآیندهای نیتراسیون در تولید ترکیبات نیتروژن دار


عنوان لاتین

Hazard of Runaway of Nitration Processes in Nitrocompounds Production

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 1785
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

خطر فراریت فرآیندهای نیتراسیون در تولید ترکیبات نیتروژن دار بررسی گردید. افزایش درجه حرارت در DNT مخلوط نیتراسیون تحت شرایط آدیاباتیک تقریبا، اندازه گیری شد و مشتق dT / dτ محاسبه شد. سرعت انبساط حرارتی ناشی از نیتراسیون (واکنش اولیه) و اکسیداسیون (واکنش ثانویه) با استفاده از مدل ریاضی به دقت مورد بررسی قرار گرفت. محدود کردن مقادیر T و dT / dτ برای فرآیند ایمن تعیین شد. بخش دوم بررسی مربوط به قابلیت انفجار محلول های ترکیبات نیتروژن دار در اسید سولفوریک می باشد. قطر شکست انفجار df و سرعت انفجارD محلول های تری نیترو تولوئن، دی نیترو تولوئن و تری نیترو بنزن در اسید سولفوریک و اولئوم در رنج وسیعی از غلظت در T = 90 ° C اندازه گیری شده است. این امر بیانگر این بود که قابلیت انفجار ترکیبات نیتروژن دار به طور قابل توجهی به محتوای اسید سولفوریک بستگی دارد. حداقل مقدار df برای مخلوط TNT / اولئوم حدود 2 میلی متر، یعنی 30 برابر کمتر از ذوب TNT، و عملا با df نیتروگلیسیرین برابر است.

چکیده لاتین

Hazard of runaway of nitration processes in nitrocompounds production was investigated. Temperature rise in DNT nitration mixes under near adiabatic conditions was measured, and derivative dT/dτ was computed. Heat evolution rate caused by nitration (primary reaction) and oxidation (secondary reaction) were examined by means of elaborated mathematical model. Limiting values of T and dT/dτ for safe process were determined. The second part of investigation concerns detonability of solutions of nitrocompound in sulfuric acid. The detonation failure diameter df and detonation velocity D of solutions of trinitrotoluene, dinitrotoluene, and trinitrobenzene in sulfuric acid and oleum have been measured in the wide range of concentrations at T = 90 °C. It was shown that the detonability of the nitrocompounds depends significantly on the sulfuric acid content. The minimum value of df for the mixture TNT/oleum is about 2 mm, i.e., 30 times less, than that for melted TNT, and practically equals to df of nitroglycerine

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI