مقالات ترجمه شده

مقاله انرژی با ترجمه

دانلود مقاله انرژی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات انرژی با ترجمه ، مقالات انرژی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس انرژی ، دانلود ترجمه مقالات انرژی ، دانلود مقاله ISI انرژی ، ترجمه مقاله انرژی ، مقالات isi انرژی با ترجمه و گرایش های رشته انرژی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Nanomaterials for Solar Energy Conversion: Dye-Sensitized Solar Cells Based on Ruthenium (II) Tris-Heteroleptic Compounds or Natural Dyes

2013
1629
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Performance analysis of Graphene Bilayer Transistors through tight-binding simulations

2009
1638
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Energy in the urban water cycle: Actions to reduce the total expenditure of fossil fuels with emphasis on heat reclamation from urban water

2014
1642
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy logic based performance optimization with data aggregation in wireless sensor networks

2012
1686
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Examining the regional pattern of renewable energy CDMpower projects in India

2014
1817
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Performance Evaluation and Prediction of Single-Junction and Triple-Junction GaAs Solar Cells Induced by Electron and Proton Irradiations

2014
1818
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Energy efficient fault-tolerant multipath routing scheme for wireless sensor networks

2013
1819
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Wear detection by means of wavelet-based acoustic emission analysis

2015
1895
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI