مقالات ترجمه شده

انرژی در چرخه آب شهری: اقداماتی برای کاهش هزینه کل سوخت های فسیلی با تاکید روی بازیابی گرما از آب شهری

عنوان فارسی

انرژی در چرخه آب شهری: اقداماتی برای کاهش هزینه کل سوخت های فسیلی با تاکید روی بازیابی گرما از آب شهری


عنوان لاتین

Energy in the urban water cycle: Actions to reduce the total expenditure of fossil fuels with emphasis on heat reclamation from urban water

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1642
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Renewable and Sustainable Energy Reviews
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در چرخه آب شهری، تامین، حمل، تصفیه و توزیع آب خدماتی اند که مقدار زیادی انرژی مصرف می کنند. این مقاله وضعیت معیارهای جدید به کار رفته در بخش های مختلف دنیا را برای کاهش انرژی مصرف مرتبط با آب شهری بررسی می کند. بر اساس پیشینه تحقیق، یک بررسی کلی در مورد تعادل انرژی در چرخه آب شهری در مناطق مختلف دنیا ارائه می شود. تعادل نشان می دهد که گرمایش آب بزرگترین مصرف انرژی را با حدود 80 درصد کل انرژی اولیه مورد نیاز در بخش خانگی این چرخه داراست، در حالیکه 20 درصد باقیمانده انرژی صرف دستگاههای آب رسان یا آب بندها در فرایند پمپاژ و عملیات می شود. مثالهایی از معیارهای به کار رفته برای کاهش مصرف انرژی بر اساس فلسفه اقداماتی ارائه می شود که برای رسیدن به فرایندهای اثر بخش انرژی به کار می روند. تاکید روی فناوریها و مطالعات موردی برای ریکاوری یا بازیافت انرژی از آب شهری است، و همینطور برخی عوامل که روی بکارگیری این فناوریها تاثیر دارند.

چکیده لاتین

In the urban water cycle, water supply, transportation, treatment and disposal are services that consume a considerable amount of energy. This paper reviews and summarizes state of the art measures applied in different parts of the world to reduce the energy consumption related to urban water. Based on a literature review, an overview of the energy balance in the urban water cycle in some regions of the world is presented. The balance shows that water heating is the largest energy expenditure with approximately 80% of the total primary energy demand in the residential sector of the cycle, while the remaining 20% of energy is spent by waterworks on pumping and treatment. Examples of measures to reduce the consumption of energy are presented according to a philosophy of actions in order to achieve energy efficient processes. The emphasis is on technologies and case studies to recover the energy from urban water, as well as some factors that influence the deployment of the technologies

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI