مقالات ترجمه شده

مقاله انرژی با ترجمه

دانلود مقاله انرژی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات انرژی با ترجمه ، مقالات انرژی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس انرژی ، دانلود ترجمه مقالات انرژی ، دانلود مقاله ISI انرژی ، ترجمه مقاله انرژی ، مقالات isi انرژی با ترجمه و گرایش های رشته انرژی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Comparison of different twin-screw extraction conditions for the production of arabinoxylans

2014
1300
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Review of R&D progress and practical application of the solar photovoltaic/thermal (PV/T) technologies

2012
1308
word
48
رایگان

عنوان لاتین

Reliability Modeling and Control Schemes of Composite Energy Storage and Wind Generation System With Adequate Transmission Upgrades

2011
1341
word
16
رایگان

عنوان لاتین

ANN BASED PEAK POWER TRACKING FOR PV SUPPLIED DC MOTORS

2000
1343
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Efficiency Analysis ofPSM Boost Converter by Energy Balance Model

2009
1344
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Fast Control Strategy For Stabilizing Fixed Speed Wind Turbines in an Islanded Distributed System

2014
1346
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Integrated assessment of climate impacts and adaptation in the

2014
1370
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Modelling the energy demands of aerobic and anaerobic membrane bioreactors for wastewater treatment

2011
1371
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI