مقالات ترجمه شده

مقاله انرژی با ترجمه

دانلود مقاله انرژی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات انرژی با ترجمه ، مقالات انرژی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس انرژی ، دانلود ترجمه مقالات انرژی ، دانلود مقاله ISI انرژی ، ترجمه مقاله انرژی ، مقالات isi انرژی با ترجمه و گرایش های رشته انرژی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Comparative life cycle assessment of renewable energy systems for heating and cooling

2011
1161
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Solar Powered Air Conditioning System

2013
1165
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Parametric performance analysis of Renewable Energy Sources HVAC systems for buildings

2014
1168
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Multicriteria Design of Hybrid Power Generation Systems Based on a Modified Particle Swarm Optimization Algorithm

2009
1178
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Solar systems for heating and cooling of buildings

2012
1181
word
24
رایگان

عنوان لاتین

The Intuitionistic Fuzzy Sets on Evaluation of Risks in Projects of Energy Management Contract

2012
1285
word
7
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI