مقالات ترجمه شده

مقاله اشپرینگر با ترجمه

دانلود مقاله اشپرینگر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اشپرینگر با ترجمه ، مقالات اشپرینگر با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اشپرینگر ، دانلود ترجمه مقالات اشپرینگر ، دانلود مقاله ISI اشپرینگر ، ترجمه مقاله اشپرینگر ، مقالات isi اشپرینگر با ترجمه و گرایش های رشته اشپرینگر را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Nanobiotechnology as a novel paradigm for enzyme immobilisation and stabilisation with potential applications in biodiesel production

2013
1577
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Fast motion estimation using modified orthogonal search algorithm for video compression

2010
1663
word
12
رایگان

عنوان لاتین

SuMo: Analysis and Optimization of Amazon EC2 Instances

2014
1952
word
36
رایگان

عنوان لاتین

An M/Ek/1 queues with emergency non-preemptive priority of a diagnostic resource

2015
2140
word
15
رایگان

عنوان لاتین

LiPro: light-based indoor positioning with rotating handheld devices

2016
2214
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Leaders’ Core Self-evaluation, Ethical Leadership, and Employees’ Job Performance: The Moderating Role of Employees’ Exchange Ideology

2016
2515
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Quantum broadcast scheme and multi-output quantum teleportation via four-qubit cluster state

2016
2617
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI