مقالات ترجمه شده

مقاله اختلالات روانی با ترجمه

دانلود مقاله اختلالات روانی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اختلالات روانی با ترجمه ، مقالات اختلالات روانی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اختلالات روانی ، دانلود ترجمه مقالات اختلالات روانی ، دانلود مقاله ISI اختلالات روانی ، ترجمه مقاله اختلالات روانی ، مقالات isi اختلالات روانی با ترجمه و گرایش های رشته اختلالات روانی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The Impact of Peplau's Therapeutic Communication Model on Anxiety and Depression in Patients Candidate for Coronary Artery Bypass

2014
1347
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Painting Therapy on Aggression in Educable Intellectually Disabled Students

2014
1937
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Effectiveness of Group Play Therapy in Generalized Anxiety Disorder of Children

2011
1992
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Improving the prevention and management of chronic disease in low-income and middle-income countries: a priority for primary health care

2008
2032
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Music therapy in generalized anxiety disorder

2015
2185
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A comparison of the nature and correlates of panic attacks in the context of Panic Disorder and Social Anxiety Disorder

2016
3561
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Among Adults with Severe and Profound Mental Retardation

1998
3935
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Psychiatric disorders and behavior problems in people with intellectual disability

2008
3941
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI