مقالات ترجمه شده

اثربخشی بازی درمانی گروهی در اختلال اضطراب منتشر شده از کودکان

عنوان فارسی

اثربخشی بازی درمانی گروهی در اختلال اضطراب منتشر شده از کودکان


عنوان لاتین

Effectiveness of Group Play Therapy in Generalized Anxiety Disorder of Children

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1992
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
نشریه IJPBS
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف: اضطراب، از اختلالات روانی شایع در کودکان دبستانی می باشد که تقریبا در حدود 30 درصد از آن کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. بازی درمانی گروه گزارش شده، به عنوان یک جزء مفید از درمان اختلال اضطراب منتشر شده می باشد (GAD). هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی این درمان در کودکان مبتلا به GAD می باشد. روشها: در این مطالعه نیمه تجربی، 30 جوان مبتلا به GAD بین سنین 5 و 11 سال ارجاع شده از درمانگاه های روانپزشکی کودک اصفهان، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند ( 15 بیمار در هر گروه). فرم پرسشنامه CSI-4، خرده مقیاس GAD، برای تشخیص مشکل این کودکان با کمک یک روانپزشک کودک، مورد استفاده قرار گرفت. گروه به مدت یک ساعت جلسه هفتگی در طی سه ماه مورد بررسی قرار گرفت که در این مدت هیچ گونه مداخله و کنترلی صورت نگرفت. از تحلیل کوواریانس برای مقایسه دو گروه استفاده شد. نتایج: تحلیل کوواریانس نشان داد که بازی درمانی گروهی، علائم GAD را در مرحله پس آزمون، به صورت معناداری کاهش می دهد (p=0/02). همچنین باعث کاهش قابل توجهی از علائم GAD در پیگیری ها شده است (P<0/0001). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که بازی درمانی گروهی می تواند یک روش موثر برای کاهش علائم GAD در مرحله پس آزمون و مرحله پیگیری باشد.

چکیده لاتین

Objective: Anxiety is one of the most common psychiatric disorders and almost 30% of the primary school children are affected by various kinds of it. Group play therapy has been reported to be a useful component of treatment of Generalized Anxiety Disorder (GAD). The goal of this research was to determine the efficacy of this treatment in children with GAD. Methods: In this quasi-experimental study, 30 youths with GAD aged between 5 and 11 referred from Isfahan child psychiatric clinics were randomly assigned to two groups (15 patients in each group). Parents’ form of CSI-4 questionnaire, GAD subscale, was used to diagnose the problem of these children with the help of a child psychiatrist. Case group got 1-hour weekly sessions for three months while no intervention was done for control group (waiting list). Analysis of covariance was used to compare two groups. Results: Analysis of covariance showed that group play therapy reduces GAD symptoms in posttest stage meaningfully (p=0.02). It also reduces GAD symptoms in follow up significantly (p<0.0001). Conclusion: The results of this study shows that group play therapy can be an effective method for reducing GAD symptoms in posttest and follow up stage.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI