مقالات ترجمه شده

مقایسه ماهیت و همبسته های حملات پانیک در زمینه اختلال پانیک و اختلال اضطراب اجتماعی

عنوان فارسی

مقایسه ماهیت و همبسته های حملات پانیک در زمینه اختلال پانیک و اختلال اضطراب اجتماعی


عنوان لاتین

A comparison of the nature and correlates of panic attacks in the context of Panic Disorder and Social Anxiety Disorder

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3561
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Psychiatry Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

حملات پانیکی که خارج از اختلال پانیک رخ می دهند علیرغم شمول آنها بعنوان یک شاخص تشخیصی در راهنمای تشخیصی و آماری برای اختلالات روانی (DSM-5) کاملا شناخته شده نیستند. این پژوهش حملات پانیک در زمینه اختلال پانیک را درمقایسه با اضطراب اجتماعی برحسب فراوانی نشانه، حساسیت، و همبسته های بالینی آنها مقایسه می کند. روش: شرکت کنندگان (n=404) با استفاده از رنامه مصاحبه اختلالات اضطراب مورد مصاحبه قرار گرفتند، که رتبه بندیهای مصاحبه گر از حملات پانیک و نشانه های حمله پانیک، و همچنین مشخصات آماری و بالینی دیگر را تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج: حملات پانیک در زمینه اختلال پانیک با تعداد بیشتر و حساسی نشانه ها درمقایسه با حملات پانیک در زمینه اختلال اضطراب اجتماعی توصیف شدند، و با سابقه آسیب، در درمان روانپزشکی بستری، و مصرف بنزودیازپین ارتباط داشتند. حملات پانیک اضطراب اجتماعی با کاهش مسائل سلامت جسمانی ارتباط داشتند. نشانه های حمله پانیک شناختی بیشتر در اختلال پانیک شایع بود و با انواع همبسته های بالینی ضعیف تر مرتبط بود. نتایج: حملات پانیک در زمینه اختلال پانیک شدیدتر از اضطراب اجتماعی است، و این محرک آن می تواند اختلالات شناختی درطول آن حملات باشد.

چکیده لاتین

Panic attacks occurring outside of Panic Disorder are not well-understood despite their inclusion as a diagnostic specifier in the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-5). This study compares panic attacks in the context of Panic Disorder compared to social anxiety in terms of their symptom frequency, severity, and clinical correlates. Method: Participants (n ¼ 404) were interviewed using the Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS-IV-L; Brown et al., 1994), from which we analyzed interviewer ratings of panic attacks and panic attack symptoms, as well as other demographic and clinical characteristics. Results: Panic attacks in the context of Panic Disorder were characterized by a greater number and severity of symptoms compared to panic attacks in the context of Social Anxiety Disorder, and were associated with a history of traumatization, inpatient psychiatric treatment, and benzodiazepine use. Social anxiety panic attacks were associated with reduced physical health concerns. Cognitive panic attack symptoms were more prevalent in Panic Disorder and were associated with a variety of poor clinical correlates. Conclusions: Panic attacks in the context of Panic Disorder are more severe than those in social anxiety, and this may be driven by cognitive disturbances during those at-tacks.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI