مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2013 با ترجمه

دانلود مقاله 2013 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2013 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2013 با ترجمه ، دانلود مقالات 2013 با ترجمه ، مقاله 2013 با ترجمه ، مقالات 2013 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2013 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Risk Based Budgeting of Infrastructure Projects

2013
3683
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A human experiment on inventory decisions under supply uncertainty

2013
3665
word
26
رایگان

عنوان لاتین

FRAMING TOURISM GEOGRAPHY: NOTES FROM THE UNDERGROUND

2013
3662
word
17
رایگان

عنوان لاتین

SYNTHESIS AND APPLICATION OF AZO DYES DERIVED FROM 2-AMINO-1, 3,4-THIADIAZOLE-2-THIOL ON POLYESTER FIBRE

2013
3591
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Shape-controllable synthesis of hydrophilic NaLuF4:Yb,Er nanocrystals by a surfactant-assistant two-phase system

2013
3589
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Perspectives on the interface of drug delivery and tissue engineering

2013
3587
word
6
رایگان

عنوان لاتین

The ATPase of the phi29 DNA packaging motor is a member of the hexameric AAA+ superfamily

2013
3577
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Spatiotemporal dynamics of DNA repair proteins following laser microbeam induced DNA damage – When is a DSB not a DSB?

2013
3575
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Acceptance and Commitment Therapy: Empirical Considerations

2013
3560
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Design, Simulation & Optimization of 2D Photonic Crystal Power Splitter

2013
3528
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI