مقالات ترجمه شده

بودجه بندی مبتنی بر ریسک پروژه های زیربنایی

عنوان فارسی

بودجه بندی مبتنی بر ریسک پروژه های زیربنایی


عنوان لاتین

Risk Based Budgeting of Infrastructure Projects

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 3683
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تعیین بودجه برای توسعه پروژه های زیربنایی به سه دلیل اصلی یک فرایند اساسی به شمار می رود: الف) یک مبنای هزینه را بر اساس وسعت پروژه و الزامات کیفیت و همچنین محدودیت های تامین بودجه از سوی حامیان مالی ایجاد می کند، ب) یک معیار عملکرد را در طول دوره کلی پروژه بوجود می آورد، و ج) بر روی رقابت پذیری پیشنهادات تاثیر می گذارد. روش های برآورد بودجه بندی و هزینه از لحاظ پیچیدگی و دقتی که دارند متفاوت هستند، اما مهمتر از همه، تفاوت آنها در نحوه پرداختن به منابع احتمالی در بودجه می باشد. هدف از این تحقیق، یافتن بهترین روش های بودجه بندی برای پروژه های زیربنایی با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به خطرات (ریسک ها) در بودجه کلی و نشان دادن ظرفیت فرآیندهای تصادفی در بهینه سازی بودجه کلی می باشد. روشهای استدلال موردی، آنالیز رگرسیون چندگانه، شبیه سازی مونت کارلو و روش های جبری به صورت خلاصه از نظر رویکرد نظری، الزامات، دقت و ادغام خطرات ارائه می شوند. دو روش غالب در بودجه بندی، یعنی روشهای جبری و شبیه سازی مونت کارلو در یک مورد واقعی از کارهای بتن مسلح در یک پروژه ساختمانی اعمال شد؛ مقایسۀ نتایج حاصل، دو یافته این تحقیق را برجسته می سازد: الف) فرایندهای تصادفی، توجیه دقیقتری از ذخایر احتمالی مورد نیاز را که باید به خاطر ریسک های موجود، در بودجه پروژه های زیربنایی گنجاند، ارائه می دهند و ب) فرایندهای تصادفی برای تعریف ذخایر احتمالی واقع بینانه در پروژه بسیار مناسب هستند که این امر به نوبه خود منجر به ارائه پیشنهادات رقابتی تر می گردد. این تحقيق به این نتیجه می رسد که براي بودجه بندي مبتنی بر ریسک در پروژه هاي زيربنايي باید از فرایندهای تصادفی استفاده شود.

چکیده لاتین

Determining the budget is a fundamental process for the development of infrastructure projects for three main reasons: a) it establishes a cost baseline that integrates project scope and quality requirements along with sponsor’s funding limits, b) it constitutes a performance measure during the whole project’s life-cycle, and c) it affects the competitiveness of the bid. Budgeting and cost estimation methods vary in terms of complexity and accuracy, but, most important, in the way they address contingency reserves in the total budget. The aim of this research is to explore the most applicable budgeting methods for infrastructure projects with regard to the inclusion of risks related costs to the overall budget and demonstrate the capacity of stochastic processes for optimizing overall budgets. Casebased reasoning, multiple regression analysis, Monte Carlo simulation and deterministic methods are briefly presented in terms of theoretical approach, requirements, accuracy and integration of risks. Two prevailing budgeting methods, namely the deterministic and Monte Carlo simulation are applied on a real case of reinforced concrete works for a building project; the comparison of the results highlights the two major findings of this research: a) stochastic processes provide more accurate justification of the contingency reserves required for inclusion of risks in budgets of infrastructure projects, and b) stochastic processes are optimum for the definition of realistic contingency reserves that, in turn, results to more competitive bids. The research concludes with the suggestion that stochastic processes should be used for risk based budgeting of infrastructure projects.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI