مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی برق و الکترونیک با ترجمه

دانلود مقاله برق و الکترونیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات برق و الکترونیک با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله برق و الکترونیک با ترجمه ، دانلود مقالات برق و الکترونیک با ترجمه ، مقاله برق و الکترونیک با ترجمه ، مقالات برق و الکترونیک با ترجمه ، ترجمه مقاله برق و الکترونیک و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Application of membrane bioreactor technology in treating high strength industrial wastewater: a performance review

2012
1373
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Integrated assessment of climate impacts and adaptation in the

2014
1370
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Face configuration affects speech perception: Evidence from a McGurk mismatch negativity study

2015
1360
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Fast Control Strategy For Stabilizing Fixed Speed Wind Turbines in an Islanded Distributed System

2014
1346
word
15
رایگان

عنوان لاتین

NEURO-FUZZY CONTROLLER ALGORITHM FOR OBTAINING MAXIMUM POWER POINT TRACKING OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR DYNAMIC ENVIRONMENTAL CONDITIONS

2012
1345
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Efficiency Analysis ofPSM Boost Converter by Energy Balance Model

2009
1344
word
11
رایگان

عنوان لاتین

ANN BASED PEAK POWER TRACKING FOR PV SUPPLIED DC MOTORS

2000
1343
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Reliability Modeling and Control Schemes of Composite Energy Storage and Wind Generation System With Adequate Transmission Upgrades

2011
1341
word
16
رایگان

عنوان لاتین

A novel multi-model neuro-fuzzy-based MPPT for three-phase grid-connected photovoltaic system

2010
1339
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Review of R&D progress and practical application of the solar photovoltaic/thermal (PV/T) technologies

2012
1308
word
48
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI