مقالات ترجمه شده

مقاله ScienceDirect با ترجمه

دانلود مقاله ScienceDirect با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ScienceDirect با ترجمه ، مقالات ScienceDirect با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ScienceDirect ، دانلود ترجمه مقالات ScienceDirect ، دانلود مقاله ISI ScienceDirect ، ترجمه مقاله ScienceDirect ، مقالات isi ScienceDirect با ترجمه و گرایش های رشته ScienceDirect را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Automated section speed control on motorways: An evaluation of the effect on driving speed

2014
1291
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Comparison of different twin-screw extraction conditions for the production of arabinoxylans

2014
1300
word
21
رایگان

عنوان لاتین

A step-wise process of decision-making under uncertainty when implementing environmental policy

2014
1303
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Theory and theory development in sport management

2013
1321
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Topological localization with kidnap recovery using sonar grid map matching in a home environment

2012
1462
word
23
رایگان

عنوان لاتین

A branch-and-cut-and-price algorithm for the cumulative capacitated vehicle routing problem

2014
1969
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Bankruptcy prediction in the agribusiness sector: Lessons from quantitative and qualitative approaches

2018
2253
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI