مقالات ترجمه شده

پیش بینی ورشکستگی در بخش تجارت محصولات کشاورزی: درس هایی از شیوه های کمی و کیفی

عنوان فارسی

پیش بینی ورشکستگی در بخش تجارت محصولات کشاورزی: درس هایی از شیوه های کمی و کیفی


عنوان لاتین

Bankruptcy prediction in the agribusiness sector: Lessons from quantitative and qualitative approaches

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2253
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Journal of Business Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه از یک فرضیه پیچیدگی برای ارائه یک شیوه نامناسب و تفکر متنقدانه استفاده کرده است. هدف این مطالعه اجرای fsQCA برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ه های ارائه دهنده محصولات کشاورزی و مقایسه با روش های کمّی کلاسیکی است. این روش دارای سه مرحله است: 1) محاسبه و ارزیابی توانایی های پیشگویانه و خطاهای طبقه بندی شده 35 روش ورشکستگی کمّی انتخاب شده، هم در داخل و هم در خارج به نام تجزیه و تحلیل تفکیک کننده چند متغیره؛ 2) اجرای fsQCA برای پیش بینی ورشکستگی 14 بنگاه کسب و کار محصولات کشاورزی که شامل شرایطی هستند که به نوعی از بخش تجارت محصولات کشاورزی و داده های مالی و اقتصاد کلان؛ و 3) نشان دادن و مقایسه مزایای و معایب fsQCA در مقابل یک ورشکستگی مدل های پیش بینی ورشکستگی کلاسیک. یافته ها نشان می دهد که مدیران بایستی به دقت روش های موجود پیش بینی ورشکستگی را ایجاد و یا انتخاب کنند و آن ها را برحسب نوع، اندازه و خطر فعالیت تجاری تنظیم کنند.

چکیده لاتین

This study used the complexity theory to present an asymmetric and critical thinking approach. Its main purpose is fsQCA implementation for bankruptcy prediction of agribusiness entities and comparison with classical quantitative methods. The research comprises three phases: (1) calculation and evaluation of the predictive abilities and classification errors of 35 selected quantitative bankruptcy methods, both domestic and foreign, namely, multivariate discriminant analysis and logistic regression models; (2) fsQCA implementation for bankruptcy prediction of 14 agribusiness entities, comprising conditions that are typical of the agribusiness sector and financial and macroeconomic data; and (3) indication and comparison of the advantages and disadvantages of fsQCA against a background of classical bankruptcy prediction models. The findings indicate that managers should carefully build or/and select existing methods of bankruptcy prediction, and adjust them to the type, size, and risk of business activity.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI