مقالات ترجمه شده

کنترل سرعت خودکار مقطعی در بزرگراه ها: بررسی اثر سرعت رانندگی

عنوان فارسی

کنترل سرعت خودکار مقطعی در بزرگراه ها: بررسی اثر سرعت رانندگی


عنوان لاتین

Automated section speed control on motorways: An evaluation of the effect on driving speed

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1291
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله Accident Analysis and Prevention
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

کنترل سرعت بخش خودکار یک معیار ایمنی ترافیکی نسبتاً جدید است که به طور گسترده ای برای به اجرا در آوردن حد مجاز سرعتی اعمال می گردد. مزیت این سیستم تحمیلی ثبت سرعت متوسط در کل قسمت ها است، که منجر به ایجاب حد مجاز سرعت بالا و در نتیجه کاهش در تنوع سرعت وسیله نقلیه، افزایش حرکت به جلو، جریان ترافیک همگن تر و افزایش ظرفیت ترافیک می شود. با این حال، تعداد مطالعاتی که این اثرات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند محدود است. مطالعه حاضر به بررسی اثر سرعت دو سیستم کنترل سرعت مقطعی در فلاندرز، بلژیک می پردازد. هر دو بخش در جهت مخالف از یک بزرگراه سه لاینه با محدوده سرعت اعلان شده 120 کیلومتر بر ساعت واقع شده است. داده های سرعت در نقاط مختلفی جمع آوری شدند: از 6 کیلومتر قبل از ورود به بخش تا 6 کیلومتر در قسمت پایین دست از این بخش. این اثرات از طریق مقایسه قبل و بعد از سرعت حرکت انجام شد. روند زمان عمومی و نوسانات از طریق تجزیه و تحلیل سرعت در مکان های مورد مقایسه کنترل گردید. در بخش های تحمیلی کاهش قابل توجهی در حدود 5.84 کیلومتر بر ساعت در سرعت متوسط ، 74٪ احتمال تجاوز رانندگان از حد مجاز سرعت و 86٪ احتمال تجاوز رانندگان از حد مجاز سرعت تا بیش از 10٪ مشاهده گردید. در قسمت های باالا و پایین دست نیز اثرات مطلوبی برای این سه نتیجه یافت شد. علاوه بر این کاهش در تنوع سرعت می تواند در تمام این نقاط داده ها مشاهده شود.

چکیده لاتین

Automated section speed control is a fairly new traffic safety measure that is increasingly applied to enforce speed limits. The advantage of this enforcement system is the registration of the average speed at an entire section, which would lead to high speed limit compliances and subsequently to a reduction in the vehicle speed variability, increased headway, more homogenised traffic flow and increased traffic capacity. However, the number of studies that analysed these effects are limited. The present study evaluates the speed effect of two section speed control systems in Flanders, Belgium. Both sections are located in the opposite direction of a three-lane motorway with a posted speed limit of 120 km/h. Speed datawere collected at different points: from 6km before the entrance of the section to 6km downstream from the section. The effect was analysed through a before- and after comparison of travel speeds. General time trends and fluctuations were controlled through the analysis of speeds at comparison locations. On the enforced sections considerable decreases were found of about 5.84 km/h in the average speed, 74% in the odds of drivers exceeding the speed limit and 86% in the odds of drivers exceeding the speed limit by more than 10%. At the locations up- and downstream from the section also favourable effects were found for the three outcomes. Furthermore a decrease in the speed variability could be observed at all these data points

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI