مقالات ترجمه شده

مقاله ScienceDirect با ترجمه

دانلود مقاله ScienceDirect با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ScienceDirect با ترجمه ، مقالات ScienceDirect با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ScienceDirect ، دانلود ترجمه مقالات ScienceDirect ، دانلود مقاله ISI ScienceDirect ، ترجمه مقاله ScienceDirect ، مقالات isi ScienceDirect با ترجمه و گرایش های رشته ScienceDirect را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Marketing Mix for Next Generation Marketing

2014
1036
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Experiment and Numerical Simulation on Transportation of Ammonia Nitrogen in Saturated Soil Column with Steady Flow

2011
1179
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Scalable risk assessment method for cloud computing using game theory (CCRAM)

2015
1252
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Ant colony optimization with immigrants schemes for the dynamic travelling salesman problem with traffic factors

2013
1262
word
46
رایگان

عنوان لاتین

A decision method for supplier selection in multi-service outsourcing

2011
1265
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Working capital management, corporate performance, and financial constraints

2013
1273
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Does reliance on internal auditors’ work reduced the external audit cost and external audit work?

2014
1280
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Individual differences in the regulation of positive emotion: The role of attachment and self esteem

2015
1282
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI