مقالات ترجمه شده

شبیه سازی عددی و تجربی انتقال نیتروژن آمونیوم در ستون خاک اشباع شده با جریان مداوم

عنوان فارسی

شبیه سازی عددی و تجربی انتقال نیتروژن آمونیوم در ستون خاک اشباع شده با جریان مداوم


عنوان لاتین

Experiment and Numerical Simulation on Transportation of Ammonia Nitrogen in Saturated Soil Column with Steady Flow

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1179
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Procedia Environmental Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

نیتروژن آمونیوم موجود در آب های زیر زمینی یکی از مواد غذایی در شاخص های مهم نظارتی طی نفوذ آب است.هدف ما ازاین مطالعه درک خصوصیات جذب و حمل ونقل MH3-N درخاک کشاورزی ماسه ای است.ضریب توریع محاسبه شده و فاکتور تاخیر HN3-N در خاک کشاورزی ماسه ای با استفاده از دسته و هم دمایی جذب فروندلیچ تعیین شده است.همچنین شکستگی ای در منحنی NH4+ در خاک کشاورزی اشباع شده را بوسیله آزمایش جابجایی مخلوط ایجادشد. برای اثبات درستی پارامترهای جذب ،با استفاده از داده های برون ریزی متعلق به تغییر پالس ورودی آزمایش های جابجایی آمیختنی و با حل معکوس معادله همرفت پراکندگی شیمیایی موازنه شده یاموازنه نشده دارای کدکامپیوتری CXTFTT 2.0 مقادیر بهینه ی فاکتور تاخیر را تخمین زده ایم. این نتایج نشان می دهند که پارامترهای جذب محاسبه شده بوسیله داده های تجربی ما سازگار با تخمین های فرمول تجربی اند.

چکیده لاتین

Ammonium nitrogen in groundwater is one of the nutrient elements in the key monitoring indexes during the infiltration of water. Our objective of this study is to understand the adsorption and transportation characteristic of NH3-N in the sandy loam. The calculated distribution coefficient (Kd) and retardation factor (R) of NH3-N in the sandy loam was determined using the batch and Freundlich adsorption isotherm. We also got the break through curve (BTC) of NH4 + in saturated sandy loam by mixed displacement experiment. To verify the accuracy of the adsorption parameters, using the effluent data from a pulse change input miscible displacement experiments, by solving inverse problems of the equilibrium and chemical nonequilibrium convection-dispersion equation with the computer code (CXTFIT 2.0)?we estimated the optimized values of the retardation factor. These results indicate that the adsorption parameters calculated by our experimental data are in agreement with those estimated by the empirical formula

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI