مقالات ترجمه شده

مقاله IT با ترجمه

دانلود مقاله IT با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات IT با ترجمه ، مقالات IT با ترجمه ، دانلود مقاله بیس IT ، دانلود ترجمه مقالات IT ، دانلود مقاله ISI IT ، ترجمه مقاله IT ، مقالات isi IT با ترجمه و گرایش های رشته IT را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Project Portfolio Selection in Public Administration Using Fuzzy Logic

2013
1023
word
8
رایگان

عنوان لاتین

The Relationship between Information Technology and Marketing

2013
1210
word
13
رایگان

عنوان لاتین

A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan

2008
1316
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Entrepreneurship in Information Technology

2014
1361
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Effect of knowledge sharing visibility on incentive-based relationship in Electronic Knowledge Management Systems: An empirical investigation

2013
1415
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Optimizing bicriteria flow shop scheduling problem by simulated annealing algorithm

2013
1497
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Translation Techniques in Cross-Language Information Retrieval

2012
1539
word
47
رایگان

عنوان لاتین

Theory of Reasoned Action application for Green Information Technology acceptance

2014
1610
word
24
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI