مقالات ترجمه شده

مقاله گیاه با ترجمه

دانلود مقاله گیاه با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات گیاه با ترجمه ، مقالات گیاه با ترجمه ، دانلود مقاله بیس گیاه ، دانلود ترجمه مقالات گیاه ، دانلود مقاله ISI گیاه ، ترجمه مقاله گیاه ، مقالات isi گیاه با ترجمه و گرایش های رشته گیاه را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Pro cambium formation and proliferation: two sides of the same coin

2015
1146
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Filamentous pathogen effector functions: of pathogens, hosts and microbiomes

2014
1176
word
9
رایگان

عنوان لاتین

u-Genome: A Database on Genome Design in Unicellular Genomes

2005
1185
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Integrating nitric oxide into salicylic acid and jasmonic acid / ethylene plant defense pathways

2013
1186
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Green Synthesis of Silver Nanoparticles from Cleome Viscosa: Synthesis and Antimicrobial Activity

2011
1217
word
8
رایگان

عنوان لاتین

STUDY OF AQUATIC MEDICINAL PLANTS OF HAZARIBAG DISTRICT OF JHARKHAND, INDIA

2012
1220
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Plant virus expression vectors set the stage as production platforms for biopharmaceutical proteins

2012
1314
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI