مقالات ترجمه شده

سنتز سبز نانو ذرات نقره از ویسکوز Cleome: سنتز و فعالیتهای ضد میکروبی

عنوان فارسی

سنتز سبز نانو ذرات نقره از ویسکوز Cleome: سنتز و فعالیتهای ضد میکروبی


عنوان لاتین

Green Synthesis of Silver Nanoparticles from Cleome Viscosa: Synthesis and Antimicrobial Activity

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1217
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics
نشریه IPCBEE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سنتز نانوذرات فلزی و نیمه هادی حوزه ی پژوهشی با توجه به گسترش برنامه های کاربردی بالقوه برای توسعه فن آوری های جدید است. در این کار، ما هزینه ی یک روش موثر و سازگار با محیط زیست را برای سنتز سبز نانوذرات نقره فیتو و آنتی بیوگرام آنها از 3 میلی مولار محلول نیترات نقره از طریق عصاره viscosa Cleome که منجر به کاهش و همچنین بسته شدن عامل توصیف می شود، را بررسی کرده ایم. در این روند سنتز نانو ذرات نقره ما کاهش سریع یون های نقره را که منجر به تشکیل نانوذرات کریستالی نقره ای با ثبات در محلول مشاهده شده است، را نیز مورد بررسی قرار داده ایم. برگ های گیاهی و خواص دارویی آنها در حال حاضر در انواع سنتز ها استفاده میشوند. مطالعات آیورودا از نانوذرات نقره فیتو با اضافه کردن نقره به محلول نیترات [با 3mm] و تهیه ی یک عصاره ی جدید مورد بحث قرار گرفته است. نانوذرات با استفاده از طیف سنجی مرئی جذب UV و آنالیزهای ، FTIR، XRD، XRF، TEM و SEM مشخص می شوند .زیست توده گیاهان نانومواد خود را با یک فرآیند به نام کانی های زیستی تولید میکنند. نانوذرات نقره فیتو از این برگ های گیاهی جدا شده و برای فعالیت ضد میکروبی تست می شوند. بافت های تست شده موجود در این مطالعه ، استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا، ویبریوکلرا، و سالمونلا بوده اند. حداکثر اثر مهاری با استفاده از با 3mm نیترات نقره در برابر میکروب ها به دست آمده است

چکیده لاتین

The synthesis of metal and semiconductor nanoparticles is an expanding research area due to the potential applications for the development of novel technologies. In this work, we describe a cost effective and environment friendly technique for green synthesis of silver phyto nanoparticles and their antibiogram from 3mM silver nitrate solution through the extract of Cleome viscosa as reducing as well as capping agent. In the process of synthesising silver nanoparticles we observed a rapid reduction of silver ions leading to the formation of stable crystalline silver nanoparticles in the solution. The herbal leaves and their medicinal properties were already discussed in varieties of ayurvedic studies.The synthesis of silver phyto nanoparticles were prepared by adding silver nitrate solution solution [3mM] to the plant extract. Nanoparticles were characterised using UV-Visible absorption spectroscopy, FTIR, XRD, XRF ,TEM AND SEM analysis. The biomass of plants produces their nanomaterials by a process called bio mineralisation. The silver phyto nanoparticles were isolated from these herbal leaves and tested for antimicrobial activity. The test cultures included in this study were Staphylococcus aureus, E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, and Salmonella. The maximum inhibitory effect using 3mM silver nitrate against the microbes were obtained

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI