مقالات ترجمه شده

مقاله کارآفرینی با ترجمه

دانلود مقاله کارآفرینی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کارآفرینی با ترجمه ، مقالات کارآفرینی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کارآفرینی ، دانلود ترجمه مقالات کارآفرینی ، دانلود مقاله ISI کارآفرینی ، ترجمه مقاله کارآفرینی ، مقالات isi کارآفرینی با ترجمه و گرایش های رشته کارآفرینی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Organizational Culture-Performance Relationships: Views of Excellence and Theory Z

2011
1211
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Relevance of Systems Thinking and Scientific Holism to Social Entrepreneurship

2015
1270
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Entrepreneurship in Information Technology

2014
1361
word
11
رایگان

عنوان لاتین

The deployment and internationalization speed of e-business in the digital entrepreneurship era

2014
1366
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Local community readiness in entrepreneurship: Do gender differ in searching business opportunity

2013
1531
word
9
رایگان

عنوان لاتین

How international entrepreneurship characteristics influence Internet capabilities for the international business processes of the firm

2014
1584
word
31
رایگان

عنوان لاتین

MOTIVATIONS, EMOTIONS, AND FEELINGS OF SELF-GIFTING IN ENTREPRENEURS: A CROSS CULTURAL STUDY

2014
1645
word
25
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI