مقالات ترجمه شده

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی و کارآفرینی در بازارهای در حال ظهور

عنوان فارسی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی و کارآفرینی در بازارهای در حال ظهور


عنوان لاتین

Foreign direct investment, institutional quality, economic freedom and entrepreneurship in emerging markets

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1583
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 27
نام مجله Journal of Business Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

این تحقیق به بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری خارجی مستقیم، کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی و کارآفرینی در بازارهای در حال ظهور می پردازد. این تحقیق، ظرفیت و اشتها برای ایجاد کسب و کار را در میان کشورهای پر درآمد،کم درآمد و کشورهای نوظهور مقایسه می کند. نتایج مبتنی بر مطالعه گروهی داده ها از سال 2004 تا 2009 برای 87 کشور می باشد و از "بانک جهانی کارآفرینی" به عنوان منبعی برای نگاه به ارتباط بین ایجاد کسب و کار، کیفیت نهادی، آزادی بازار و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) استفاده می کند. این یافته ها، رابطه قوی و مثبتی را بین کیفیت نهادی و ایجاد کسب و کار در هر سه گروه فوق، نشان می دهد.آزادی برای ایجاد کسب و کار و سرمایه گذاری بر ایجاد کسب و کار در کشورهای نوظهور تاثیرگذار است،در حالی که تاثیر تجارت بین المللی به عنوان محرکی برای پیدایش کسب و کار در کشورهای کم درآمد، مهم تر به نظر می رسد.در نهایت، یک رابطه مستقیم و قابل توجه بین FDI و توسعه کسب و کار در کشورهای نو ظهور وجود دارد. این نتیجه با "تئوری اثر کارآفرینی" سازگاراست (ACS و همکاران 2009، Ayyagari وKosová,، 2010، Görg و Strobl، 2002).

چکیده لاتین

This study investigates the relationship between foreign direct investment, institutional quality, economic freedom, and entrepreneurship in emerging markets. The research compares the capacity and appetite for business creation among high-income, low-income and emerging countries. The results are based on a panel study of data, from 2004 to 2009 for 87 countries, using as its source “TheWorld Bank Entrepreneurship Snapshots” to look at the connection between business creation, institutional quality, market freedom and foreign direct investment (FDI). The findings reveal a strong positive relationship between institutional quality and business generation in all three of the above categories. The freedom to create businesses and invest has an impact on business generation in emerging countries, while the influence of international trade appears more important as a spur to the genesis of business in low-income countries. Finally, there is a direct and significant relationship between FDI and business development in emerging countries. This result is consistent with “the spillover theory of entrepreneurship” (Acs et al., 2009; Ayyagari and Kosová, 2010; Görg and Strobl, 2002).

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI