مقالات ترجمه شده

مقاله پلی مورفیسم با ترجمه

دانلود مقاله پلی مورفیسم با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات پلی مورفیسم با ترجمه ، مقالات پلی مورفیسم با ترجمه ، دانلود مقاله بیس پلی مورفیسم ، دانلود ترجمه مقالات پلی مورفیسم ، دانلود مقاله ISI پلی مورفیسم ، ترجمه مقاله پلی مورفیسم ، مقالات isi پلی مورفیسم با ترجمه و گرایش های رشته پلی مورفیسم را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The effects of metaNothionein 2A polymorphism on placental cadmium accumulation: is metallothionein a modifiying factor in transfer of micronutrients to the fetus?

2011
1172
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Investigation of the L-Glutamic acid polymorphism: Comparison between stirred and stagnant conditions

2016
2958
word
48
رایگان

عنوان لاتین

MirSNP, a database of polymorphisms altering miRNA target sites, identifies miRNA-related SNPs in GWAS SNPs and eQTLs

2012
3502
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Thyroid disorders in polycystic ovary syndrome

2017
4513
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Virological and immunological outcome of treatment interruption in HIV-1-infected subjects vaccinated with MVA-B

2017
4712
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI