مقالات ترجمه شده

بررسی پلی مورفیسم ال گلوتامیک اسید: مقایسه بین شرایط معلق و راکد

عنوان فارسی

بررسی پلی مورفیسم ال گلوتامیک اسید: مقایسه بین شرایط معلق و راکد


عنوان لاتین

Investigation of the L-Glutamic acid polymorphism: Comparison between stirred and stagnant conditions

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2958
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 48
نام مجله Journal of Crystal Growth
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این پژوهش تاثیر هم زدن، دما و فوق اشباع بر تبلور سرد پلی مورفیسم های ال گلوتامیک اسید را روشن می سازد. اول، انحلال پذیری پلی مورف شبه پایدار آلفا و پلی مورف پایدار بتا ارزیابی شد. سپس، آزمایشات تبلور در ظرف همزن دار و در سلول راکد صورت گرفت. تمام این آزمایشات با استفاده از دستگاه های درجا کنترل شدند. تاثیر دما بر روی پلی مورف های ال گلوتامیک اسید نسبت به فوق اشباع در ظرف تبلور همزمان دار بیشتر بود. در سلول راکد، فقط فرم پایدار بتا بدون توجه به شرایط عملکردی متبلور شد. علاوه بر این، یک شکل بلوری جدید و غیر قابل انتظار از فرم بتا شناسایی و تایید شد. این نتایج نشان می دهند که دما و همزدن تاثیر زیادی بر روی هسته زایی و سینتیک رشد فرم های پلی مورفیک دارد.

چکیده لاتین

This work highlights the effect of the stirring, the temperature and the supersaturation on the cooling crystallization of L-Glutamic acid (LGlu) polymorphs. First, solubility measurements of the metastable polymorph α and the stable polymorph β were performed. Then, crystallization experiments were carried out in stirred vessel and in stagnant cell. All these experiments were monitored by in situ devices. The effect of the temperature on the LGlu polymorphs was found to be more relevant than the super- saturation in the stirred crystallizer. In the stagnant cell, only the stable form β crystallized regardless of the operating conditions. Moreover, an unexpected and new habit of the β form was discovered and confirmed. These results suggest that the temperature and the stirring can strongly affect the nucleation and the growth kinetics of polymorphic forms

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI