مقالات ترجمه شده

مقاله هوش مصنوعی با ترجمه

دانلود مقاله هوش مصنوعی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات هوش مصنوعی با ترجمه ، مقالات هوش مصنوعی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس هوش مصنوعی ، دانلود ترجمه مقالات هوش مصنوعی ، دانلود مقاله ISI هوش مصنوعی ، ترجمه مقاله هوش مصنوعی ، مقالات isi هوش مصنوعی با ترجمه و گرایش های رشته هوش مصنوعی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A Hybrid Particle Swarm Optimizer with Sine Cosine Acceleration Coefficients

2017
3125
word
31
رایگان

عنوان لاتین

Applying fuzzy logic and machine learning techniques in financial performance predictions

2014
3378
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Imperialist competitive algorithm with PROCLUS classifier for service time optimization in cloud computing service composition

2015
3667
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Predicting Twitter User Demographics using Distant Supervision from Website Traffic Data

2016
3800
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Detecting Driver Drowsiness Based on Sensors: A Review

2012
3967
word
14
رایگان
عنوان فارسی هوش مصنوعی در پزشکی

عنوان لاتین

Artificial intelligence in medicine

2017
3993
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Forecasting Direction of China Security Index 300 Movement with Least Squares Support Vector Machine

2014
3999
word
5
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI