مقالات ترجمه شده

مقاله مولکول با ترجمه

دانلود مقاله مولکول با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مولکول با ترجمه ، مقالات مولکول با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مولکول ، دانلود ترجمه مقالات مولکول ، دانلود مقاله ISI مولکول ، ترجمه مقاله مولکول ، مقالات isi مولکول با ترجمه و گرایش های رشته مولکول را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Dye-sensitized solar cells with natural dyes extracted from rose petals

2013
1375
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Identifying targets for preventing epilepsy using systems biology

2011
1489
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Molecular and cellular basis of epileptogenesis in symptomatic epilepsy

2009
1687
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Including secondary structure, fossils and molecular dating in the centipede tree of life

2010
1914
word
30
رایگان

عنوان لاتین

Finding microRNA regulatory modules in human genome using rule induction

2008
3493
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Origins and Early Evolution of the tRNA Molecule

2015
4448
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Usefulness of molecular markers in the diagnosis of occupational and recreational histoplasmosis outbreaks

2017
4544
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI