مقالات ترجمه شده

مقاله محاسبات ابری با ترجمه

دانلود مقاله محاسبات ابری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات محاسبات ابری با ترجمه ، مقالات محاسبات ابری با ترجمه ، دانلود مقاله بیس محاسبات ابری ، دانلود ترجمه مقالات محاسبات ابری ، دانلود مقاله ISI محاسبات ابری ، ترجمه مقاله محاسبات ابری ، مقالات isi محاسبات ابری با ترجمه و گرایش های رشته محاسبات ابری را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A survey on virtual machine migration and server consolidation frameworks for cloud data centers

2015
1399
word
36
رایگان

عنوان لاتین

Virtual machine selection and placement for dynamic consolidation in Cloud computing environment

2015
1416
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Scalable risk assessment method for cloud computing using game theory (CCRAM)

2015
1611
word
20
رایگان

عنوان لاتین

SQL Support over MongoDB using Metadata

2013
1883
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Influences of Cloud Computing on E-Commerce Businesses and Industry

2013
1979
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Resource management for Infrastructure as a Service (IaaS) in cloud computing: A survey

2014
2310
word
43
رایگان

عنوان لاتین

Infrastructure as a Service: Security Issues in Cloud Computing

2014
2513
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI