مقالات ترجمه شده

مقاله فولاد با ترجمه

دانلود مقاله فولاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات فولاد با ترجمه ، مقالات فولاد با ترجمه ، دانلود مقاله بیس فولاد ، دانلود ترجمه مقالات فولاد ، دانلود مقاله ISI فولاد ، ترجمه مقاله فولاد ، مقالات isi فولاد با ترجمه و گرایش های رشته فولاد را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Experimental Investigation for Welding Aspects of Stainless Steel 310 for the Process of TIG Welding

2014
1248
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Performance-Based Capacity Design of Steel Plate Shear Walls. I: Development Principles

2014
1302
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Deterioration Modeling of Steel Components in Support of Collapse Prediction of Steel Moment Frames under Earthquake Loading

2011
1703
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Steel plate shear wall with tension-bracing for seismic rehabilitation of steel frames

2012
1722
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Experimental research and cyclic behavior of buckling-restrained braced composite frame

2014
1746
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Analysis of Steel-Concrete Composite Buildings for Blast Induced Progressive Collapse

2015
1842
word
39
رایگان

عنوان لاتین

Wear monitoring of bearing steel using electrostatic and acoustic emission techniques

2005
1898
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of behaviour factors of steel moment-resisting frames using standard pushover method

2017
2202
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI