مقالات ترجمه شده

ارزیابی عوامل رفتاری قابهای فولادی مقاوم به گشتاور با استفاده از روش استاندارد بار مازاد

عنوان فارسی

ارزیابی عوامل رفتاری قابهای فولادی مقاوم به گشتاور با استفاده از روش استاندارد بار مازاد


عنوان لاتین

Evaluation of behaviour factors of steel moment-resisting frames using standard pushover method

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2202
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Procedia Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

حد عملکرد ساختاری (SPL ) ، پارامترمهمی در ارزیابی ضریب رفتار (BF ) است ، زیرا این عامل در انتخاب حالت شکست ساختار مشارکت دارد . EC8 دقیقا" مشخص نمی کند چه معیاری برای تعریف حالت شکست یا تعریف کمی حالت حد نهایی متناظر با مقادیر توصیه شده قابهای BF بکار می رود . علاوه براین ، ارزیابی استحکام زلزله ای سازه های ساختمان معمولا" با روش طراحی ظرفیت و با در نظر گرفتن پاسخ سازه از طریق BF انجام می شود و در کدهای طراحی زلزله ، بارواقعی زلزله با این عامل و در نظر گرفتن چندین پارامتر ازجمله ظرفیت پراکندگی انرژی ، استحکام ذخیره و افزونگی ، کاهش داده می شود . بدین ترتیب ، نیاز به شناسایی BF مربوط به اهمیت آن در طراحی زلزله ای قابها ، ضروری به نظر می رسد . در این مطالعه ، نتایج تجزیه و تحلیل استاندارد بارمازاد غیرخطی (NSPA )با استفاده از برنامه SAP 2000 برای قابهای فولادی مقاوم در برابر زلزله ( SMRFs ) طبقات و دهانه های مختلف تجزیه و تحلیل و باهم مقایسه شدند و نتایج راجع به تاثیر حدود عملکرد ساختاری و ضریب ظرفیت و دیگر پارامترها بر BF و اجزای آن ارایه می شوند . مشخص شد که ارتفاع و ضریب ظرفیت قاب تاثیر عمیقی بر BF دارد و مقدار این ضریب توصیه شده توسط EC8 ، و عمدتا"برای قابهای کم ارتفاع ، کم تخمین زده می شود.

چکیده لاتین

The structural performance limit ^fL) is an imp ortant parameter in the qualific ation of the behaviour factor (BF), because this factor is involved in the selection failure mode of the structure ٠ EC8 does not indicate accuratelh criteria for define the falrne mode or quantitative definition o f the ultimatc limit state corresponding io which ualues of BF frame s are recammended. Moreover, the evaluation of the seismic strength of structures of buildings is usually carried out by the capacity deaign approach takid g into account the nonlinear response of structure tough the BF and in seismic design codes actual seismic load is reduced by this factor thad takes into account several parameters including the capacity to dissipate energy, reserve strength and redundancy. Thus, the need for Identifying BF in relation to its importance in the seismic design of frames seems indispens able. In this study, results of standard nonlineaf static pushover analysis (NSf A) u sing SAP2000 program for steel momfnt^re sisting frames (SMRFa) of difeer(nt stories and bays were analyzed and compared and conclusions regard the effect O( the structural performance limits and the capacity factor and other parameters on BF and its componfnts are presented. It is found that the height and the .apacEy farted OC frame have a pro found effect on the BF and the value of this factor recommended by the EC8 is underestimated, mostly for low-rise frames.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI