مقالات ترجمه شده

مقاله صادرات با ترجمه

دانلود مقاله صادرات با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صادرات با ترجمه ، مقالات صادرات با ترجمه ، دانلود مقاله بیس صادرات ، دانلود ترجمه مقالات صادرات ، دانلود مقاله ISI صادرات ، ترجمه مقاله صادرات ، مقالات isi صادرات با ترجمه و گرایش های رشته صادرات را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The Determinants of Exports between Malaysia and the OIC Member Countries: A Gravity Model Approach

2013
1529
word
10
رایگان

عنوان لاتین

An empirical investigation of the antecedents and performance outcomes of export innovativeness

2016
2158
word
18
رایگان

عنوان لاتین

The effect of electronic customs administration on facilitating the export activities of export companies based in Gilan, Iran

2016
2255
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The export performance of emerging economy firms: The influence of firm capabilities and institutional environments

2018
3440
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Market intelligence effect on perceived psychic distance, strategic behaviours and export performance in industrial SMEs

2016
4639
word
21
رایگان

عنوان لاتین

The link between export relationship quality, performance and expectation of continuing the relationship

2015
4684
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI