مقالات ترجمه شده

ارتباط بین کیفیت روابط صادرات، عملکرد و انتظار ادامه روابط دیدگاه صادرکنندگان جنوب آسیا

عنوان فارسی

ارتباط بین کیفیت روابط صادرات، عملکرد و انتظار ادامه روابط دیدگاه صادرکنندگان جنوب آسیا


عنوان لاتین

The link between export relationship quality, performance and expectation of continuing the relationship

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4684
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله International Journal of Emerging Markets
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف - این مطالعه سه هدف را دنبال می کند: بررسی چگونگی تاثیر کیفیت ارتباط بر عملکرد صادرات، مشاهده این امر که تا چه حد عملکرد صادرات بر رضایت صادر کننده تاثیر می گذارد و تعیین اینکه آیا رضایت صادرکننده در نهایت بر انتظار ادامه رابطه صادرات و واردات در یک بازار نوظهور تأثیر می گذارد. روش پژوهش – گزارشات مقاله، یافته های یک نظرسنجی از 185 پاسخ دهنده در صنعت پوشاک بنگلادش می باشد که از طریق یک نمونه گیری ساده انتخاب شده اند. صادرکنندگان پاسخگو در شهر داکا یا مناطق نزدیک قرار داشتند. داده ها با استفاده از تکنیک کمترین مربعات جزئی تحليل شدند. یافته ها – نتایج، چهار مورد از پنج فرضیه را پشتیبانی می کند، نشان می دهد که رابطه بین کیفیت ارتباط صادرکنندگان و عملکرد صادراتی مالی و استراتژیک معنادار است. علاوه بر این، یک رابطه مثبت بین عملکرد صادرات مالی و رضایت صادرکننده و بین رضایت صادرکنندگان و انتظار ادامه ارتباط نشان داده شده است. هیچ رابطه معناداری بین عملکرد صادرات استراتژیک و رضایت صادرکننده یافت نشد. کاربردهای عملیاتی – یافته های این تحقیق، کاربردهایی برای مدیران و سیاست گذاران علاقه مند به ایجاد راهکارهای موثر برای ساخت و نگهداری روابط صادرات و واردات با کیفیت بالا، به ویژه در زمینه یک بازار در حال ظهور ارائه می کند. ارزش - به منظور دستیابی به هدف تحقیق، ساختار اصلی دو جریان بانفوذ از ادبیات - نظریه تبادل اجتماعی و نظریه عدم تایید انتظار - استفاده شده است. این در زمینه دیدگاه اقتصادی نوظهور، جدید است.

چکیده لاتین

Purpose – The purpose of this study is threefold: to investigate how relationship quality affects export performance; to see if and to what extent export performance affects exporter satisfaction; and to determine whether exporter satisfaction ultimately affects the expectation of continuing the export-import relationship in an emerging market. Design/methodology/approach – The paper reports the findings of a survey of 185 respondents from the ready-made garments industry in Bangladesh chosen from a convenience sample. The responding exporters were located in Dhaka city or nearby areas. The data were analyzed using the partial least squares technique. Findings – The results support four out of five hypotheses, indicating that there is a significant relationship between exporter relationship quality and financial and strategic export performance. Additionally, a positive relationship between financial export performance and exporter satisfaction and between exporter satisfaction and the expectation of continuing the relationship are shown. No significant relationship between strategic export performance and exporter satisfaction is found. Practical implications – The findings have practical implications for managers and policy-makers interested in developing effective strategies for building and maintaining high quality export-import relationships, especially in the context of an emerging market. Originality/value – In order to accomplish the research goal, the main constructs from two influential streams of literature – social exchange theory and the disconfirmation of expectation theory – are utilized. This is new in the context of an emerging economy perspective.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI