مقالات ترجمه شده

بررسی تجربی مقدمات و پیامدهای عملکردی نوآور بودن در صادرات

عنوان فارسی

بررسی تجربی مقدمات و پیامدهای عملکردی نوآور بودن در صادرات


عنوان لاتین

An empirical investigation of the antecedents and performance outcomes of export innovativeness

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2158
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله International Business Review
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالعه حاضر، مدل مفهوم محرکهای سازمانی، استراتژیک و زیست محیطی نوآور بودن در صادرات را ایجاد و به لحاظ تجربی آن را آزمون نموده است. ارتباط میان نوآور بودن در صادرات و عملکرد صادراتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. ما با استفاده از داده های جمع آوری شده از 168 صادرکننده مستقیم کوچک و متوسط دریافتیم که تمرکززدایی در تصمیم گیری، بازار صادرات محور، تبادل اطلاعات و پویایی بازار صادرات، تاثیر معناداری بر میزان نوآور بودن شرکتهای صادرکننده دارد. علاوه بر این، نوآور بودن در صادرات تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادرات دارد. مفاهیم متعدد نظری و مدیریت از این یافته ها گرفته شدند. جهت گیریها برای تحقیقات آینده نیز ارائه شده اند.

چکیده لاتین

The present study develops and empirically tests a conceptual model of the organizational, strategic, and environmental drivers of export innovativeness. The relationship between export innovativeness and export performance is also examined. Using data collected from 168 small- and medium-sized direct exporters, we find that decentralization in decision making, export market orientation, information exchange and export market dynamism have a significant influence on exporting firms’ degree of innovativeness. Furthermore, export innovativeness has a significant positive effect on export performance. Several theoretical and managerial implications are derived from these findings. Directions for future research are also provided

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI