مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه عصبی با ترجمه

دانلود مقاله شبکه عصبی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه عصبی با ترجمه ، مقالات شبکه عصبی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه عصبی ، دانلود ترجمه مقالات شبکه عصبی ، دانلود مقاله ISI شبکه عصبی ، ترجمه مقاله شبکه عصبی ، مقالات isi شبکه عصبی با ترجمه و گرایش های رشته شبکه عصبی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

SF-DRDoS: The store-and-flood distributed reflective denial of service attack

2015
4023
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Neuro-PID Adaptive Control Scheme for Blood Pressure Regulation

2012
4186
word
5
رایگان

عنوان لاتین

A New Face Recognition Technique using Gabor Wavelet Transform with Back Propagation Neural Network

2012
4188
word
6
رایگان

عنوان لاتین

A Cooperative and Hybrid Network Intrusion Detection Framework in Cloud Computing Based on Snort and optimized Back

2016
4462
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A Monitoring Method of Network Power Consumption Information Based on SNMP

2016
4471
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Data mining and machine learning for condition-based maintenance

2017
4531
word
13
رایگان

عنوان لاتین

A bat-neural network multi-agent system (BNNMAS) for stock price prediction: Case study of DAX stock price

2015
4681
word
25
رایگان

عنوان لاتین

DSP-based arrhythmia classification using wavelet transform andprobabilistic neural network

2017
4704
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI