مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه عصبی با ترجمه

دانلود مقاله شبکه عصبی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه عصبی با ترجمه ، مقالات شبکه عصبی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه عصبی ، دانلود ترجمه مقالات شبکه عصبی ، دانلود مقاله ISI شبکه عصبی ، ترجمه مقاله شبکه عصبی ، مقالات isi شبکه عصبی با ترجمه و گرایش های رشته شبکه عصبی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A Web-Based Platform for Automated Diabetic Retinopathy Screening

2015
1865
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Design and Optimization of Levenberg-Marquardt based Neural Network Classifier for EMG Signals to Identify Hand Motions

2013
2304
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Semi-supervised Question Retrieval with Gated Convolutions

2016
2647
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Discrimination of thermophilic and mesophilic proteins via pattern recognition methods

2006
3016
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Comparative Study of Neural Network Architectures for Rainfall Prediction

2016
3117
word
8
رایگان

عنوان لاتین

An ANN model to correlate roughness and structural performance in asphalt pavements

2017
3257
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Comparison of fuzzy logic and neural network in maximum power point tracker for PV systems

2011
3711
word
21
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI