مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه عصبی مصنوعی با ترجمه

دانلود مقاله شبکه عصبی مصنوعی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه عصبی مصنوعی با ترجمه ، مقالات شبکه عصبی مصنوعی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه عصبی مصنوعی ، دانلود ترجمه مقالات شبکه عصبی مصنوعی ، دانلود مقاله ISI شبکه عصبی مصنوعی ، ترجمه مقاله شبکه عصبی مصنوعی ، مقالات isi شبکه عصبی مصنوعی با ترجمه و گرایش های رشته شبکه عصبی مصنوعی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A novel multi-model neuro-fuzzy-based MPPT for three-phase grid-connected photovoltaic system

2010
1339
word
22
رایگان

عنوان لاتین

NEURO-FUZZY CONTROLLER ALGORITHM FOR OBTAINING MAXIMUM POWER POINT TRACKING OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR DYNAMIC ENVIRONMENTAL CONDITIONS

2012
1345
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Comparison of landslide susceptibility mapping methodologies for Koyulhisar, Turkey: conditional probability, logistic regression, artificial neural networks, and support vector machine

2010
1396
word
23
رایگان

عنوان لاتین

An Intrusion Detection System Based on KDD-99 Data using Data Mining Techniques and Feature Selection

2014
1398
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Development and performance evaluation of a novel knowledge guided artificial neural network (KGANN) model for exchange rate prediction

2015
2630
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Gold price volatility: A forecasting approach using the Artificial Neural Network–GARCH model

2015
2634
word
20
رایگان

عنوان لاتین

An ANN model to correlate roughness and structural performance in asphalt pavements

2017
3257
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Image-based Product Recommendation System with Convolutional Neural Networks

2010
3619
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI