مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه عصبی با ترجمه

دانلود مقاله شبکه عصبی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه عصبی با ترجمه ، مقالات شبکه عصبی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه عصبی ، دانلود ترجمه مقالات شبکه عصبی ، دانلود مقاله ISI شبکه عصبی ، ترجمه مقاله شبکه عصبی ، مقالات isi شبکه عصبی با ترجمه و گرایش های رشته شبکه عصبی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Face Detection using Neural Network & Gabor Wavelet Transform

2010
1199
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The Treasury Bill Rate, the Great Recession, and Neural Networks Estimates ofReal Business Sales

2014
1305
word
10
رایگان

عنوان لاتین

ANN BASED PEAK POWER TRACKING FOR PV SUPPLIED DC MOTORS

2000
1343
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Clustered Ensemble Neural Network for Breast Mass Classification in Digital Mammography

2012
1532
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Cognitive Multipath Multi-Channel Routing Protocol for Mobile Ad-Hoc Networks

2010
1743
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Data Mining techniques for the detection of fraudulent financial statements

2007
1769
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Computer Network Routing Using Neural Networks

2012
1859
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Investigation of the severity level of diabetic retinopathy using supervised classifier algorithms

2013
1864
word
23
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI