مقالات ترجمه شده

مقاله رسانه های اجتماعی با ترجمه

دانلود مقاله رسانه های اجتماعی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات رسانه های اجتماعی با ترجمه ، مقالات رسانه های اجتماعی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس رسانه های اجتماعی ، دانلود ترجمه مقالات رسانه های اجتماعی ، دانلود مقاله ISI رسانه های اجتماعی ، ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی ، مقالات isi رسانه های اجتماعی با ترجمه و گرایش های رشته رسانه های اجتماعی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Efficiency analysis of information technology and online social networks management: An integrated DEA-model assessment

2014
2127
word
35
رایگان

عنوان لاتین

Collective mass media bias, social media, and non-partisans

2017
2340
word
11
رایگان

عنوان لاتین

A novel social media competitive analytics framework with sentiment benchmarks

2015
2644
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Social media security and trustworthiness: Overview and new direction

2016
3042
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Improving the agility of employees through enterprise social media: The mediating role of psychological conditions

2018
3668
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Social Media in Disaster Risk Reduction and Crisis Management

2014
4405
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI