مقالات ترجمه شده

مقاله دیابت با ترجمه

دانلود مقاله دیابت با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات دیابت با ترجمه ، مقالات دیابت با ترجمه ، دانلود مقاله بیس دیابت ، دانلود ترجمه مقالات دیابت ، دانلود مقاله ISI دیابت ، ترجمه مقاله دیابت ، مقالات isi دیابت با ترجمه و گرایش های رشته دیابت را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A Fuzzy Expert System for Diabetes Decision Support Application

2014
1143
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Glucose prediction, iatrogenic hypoglycemia and medical intervention: the role of the Diabetes Data Centre

2006
1672
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Telematic support in intensive insulin treatment. Frequency of the data transfer

2006
1673
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Early Detection of Diabetic Retinopathy Edema using FCM

2013
1863
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Investigation of the severity level of diabetic retinopathy using supervised classifier algorithms

2013
1864
word
23
رایگان

عنوان لاتین

A Web-Based Platform for Automated Diabetic Retinopathy Screening

2015
1865
word
9
رایگان

عنوان لاتین

A Novel Approach for the Detection of New Vessels in the Retinal Images for screening Diabetic Retinopathy

2012
1868
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Improving the prevention and management of chronic disease in low-income and middle-income countries: a priority for primary health care

2008
2032
word
22
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI